Samfunn

Veksthuset ligger midt i Øyslebø sentrum. Det er det ideelle stedet å ha servicetilbud med enkel tilgang, der det er raskt å stikke innom når en likevel er i nærheten. Bygget er tilrettelagt for små og mellomstore arrangementer og har møterom som leies ut på dagsbasis. Her kan lag og foreninger ha kontorer og møtelokaler. Målet er at bygget skal ha høy aktivitet fra morgen til kveld hele uka. Vekshuset kan bli det stedet der folk i området treffes. Veksthuset kan bli stedet der trivsel og fellesskap bygges!

Klikk på denne lenken for å se flere bilder.

#Kode for å åpne sosiale ikoner i ny fane: 1